25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Mobilné telefóny
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov PHILIPS 6000SX, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 28 názorov pre Mobilné telefóny PHILIPS 6000SX, Diplotop porovnáva Mobilné telefóny PHILIPS 6000SX s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš PHILIPS 6000SX naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Mobilné telefóny - PHILIPS referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Mobilné telefóny - PHILIPS
Zoznam značiek a výrobcov
AIRNESS
ALCATEL
APPLE
BIC
BLACKBERRY
CECT
HTC
LG
MOTOROLA
NOKIA
PALM
SAGEM
SAMSUNG
SHARP
SONY ERICSSON
TOSHIBA
Nájsť najlepšie produkty
Mobilné telefóny
Digitálne fotoaparáty
Digitálne kamery a Video nahrávače
MP3 prehrávače
Bluetooth headsety
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor PHILIPS 6000SX

PHILIPS 6000SX podľa jeho užívateľov, ťažký na používanie.Väčšinou sa im to nezdá spoľahlivé., Ale majú veľmi odlišné názory. Ak si chcete byť istý, že PHILIPS 6000SX je riešením na vaše problémy, nechajte si poradiť a pomôcť ostatnými Diplofix používateľmi.

Jeho užívatelia mu dávajú nízke skóre za efektivitu., Ale ich názoy sa veľmi líšia. Zdá sa im to veľmi drahé za to, čo to ponúka Odpovede na všetky vaše otázky o PHILIPS 6000SX nájdete v použivateľskej príručke (informácie, špecifiká, bezbečnostné odporúčania, rozmery, doplnky, atď.)
Sponzorované odkazy
poznámka na strane 13 v Zmena kódu pre dia¾kový prístup. Prispôsobenie telefónu Programovanie telefónu Pre vstup do programovacieho reimu stlaète. Pomocou a prezerajte menu. Ikonka: bliká výber menu, svieti - po vstúpení do menu. DEF Na displeji sa zobrazia ikonky reprezentujúce menu: Nastavenie záznamníku (len pre Kala 300 Vox) Nastavenie hlasitosti a melódií (VIP melódie*) Prihlásenie slúchadla Ostatné nastavenia Po zvolení menu tlaèidlami daného menu. Poznámka: Kadé menu obsahuje jednu alebo viac poloiek, ktoré sa zobrazujú jedna po druhej stláèaním reimu stlaète kedyko¾vek alebo. Pre opustenie programovacieho (podrte dlhie). a DEF , stlaète pre vstup do Nastavenie záznamníku (len Kala 300 Vox). Nastavenie dòa (prvá vo¾ba z piatich : 1/5) Kadý deò je reprezentovaný èíslom: Pondelok ako 1. Nede¾a ako 7. Poadované èíslo dòa zvo¾te pomocou DEF alebo a stlaète pre potvrdenie. Nastavenie èasu (vo¾ba 2/5) Zadajte èas (bez medzery alebo pomlèky) a stlaète pre potvrdenie. Poèet zvonení pred prijatím (vo¾ba 3/5) Zo zoznamu môete vybra (2, 3, 4, 5 alebo etrenie poplatkov (toll saver)**) poèet zvonení, po ktorých záznamník prijme hovor. Zvo¾te poadovaný poèet zvonení pomocou DEF *Nastavenie VIP umoòuje uklada záznamy v rôznych tel. zoznamoch, ktorým je moné priradi urèitú melódiu. Pod¾a zvonenia tak hneï viete, kto volá (viï. alebo a potvrïte stlaèením. ** V reime etrenie poplatkov záznamník prijme hovor buï po 3 zazvoneniach - ak sú zaznamenané nové správy, alebo po 5 zazvoneniach ak nie sú. Môete teda ukonèi volanie po 4 zazvonení bez platenia za hovor. etrenie poplatkov je uitoèné len pre dia¾kový prístup. Slovensky...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6000SX ľahký na používanie?

28 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je PHILIPS 6000SX veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

50202332425
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.68
= 3.46

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.68 a štadartný diferenciál je 3.46.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6000SX veľmi efektívny?

28 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je PHILIPS 6000SX, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

50112243235
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.75
= 3.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.75 a štadartný diferenciál je 3.44.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je 6000SX spoľahlivý, odolný?

28 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že PHILIPS 6000SX je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

50201441425
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.68
= 3.44

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.68 a štadartný diferenciál je 3.44.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má 6000SX dobrú hodnotu za peniaze?

28 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že PHILIPS 6000SX nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

50103331255
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 5.89
= 3.51

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 5.89 a štadartný diferenciál je 3.51.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov